Date de publication: 2023-08-22

Amber Therapiezenter sicht een Kiné – (10hrs) Imbringen

Description:

D’Amber Therapiezenter sicht een Kiné fir +/- 10 hrs

Mir sin eng kleng Praxis mat familiären Kader an sichen een/eng motiveiert Kiné fir an eis Equipe. Mir léen Wert op en gudd Mateneen an en frendlechen Emgang mat den Leit.
Vu que dass d’Praxis um Duerf leit ass Lëtzebuergesch onerlässlech.

Ideal fir Leit dei wellen an engem liichten Kader Erfahrungen als Indépendant maachen.

Type de contrat: temps partiel, indépendant à durée indéterminée

Bei Interesse gären en CV mat enger klenger Noricht un schecken.

Mir fréen eis, LG

L'ALK décline toute responsabilité sur le contenu des annonces publiées.