Date de publication: 2023-03-31

Altersheim mi-temps, Zentrum land

Description:

Sichen kiné fier selbststänneg am altersheim ze schaffen mat gudde prozentkonditiounen.
Zentrum land.

Type-contrat: Indépendant à durée indéterminée

Horaires-travail: Temps partiel

Avantages:
1x/ mount détailléierten ofrechnung transparent.

Taches:
Séng zäit selwer andeelen verdeelt iwwer d’woch, am beschten lëtzebuergesch verstoen an schwätzen.
Mëttesiessen gutt an gënsteg op der plaz.

Profil:
Diploméierten kiné mat code cns, ready for luxemburg.

Candidat:
kiné guy klares
201, rte de luxembourg
L-7540 Rollingen
33 10 84 / 621-190 650

L'ALK décline toute responsabilité sur le contenu des annonces publiées.