Praxis zu Uespelt (bei Fréiseng)

2021-04-26

Praxis zu Uespelt (bei Fréiseng)

Mir sichen e Kiné fir ons Team ze verstäerken. Am Ufank Deelzäit (ca. 25 Stonnen/Woch) déi zu enger Vollzäit ausgebaut kann ginn.

Du solls gären a gutt am orthopedeschen an post-operativen Beräich schaffen. Du solls lëtzebuergesch oder däitsch AN franséisch schwätzen.

All Fortbildung ass e Virdeel. 

Wann s du interesséiert bass, dann schéck ons w.e.g. däin CV an däin Motivatiounsbréif un: marcpeterskine@gmail.com

Kinésithérapie & Ostéopathie Peters Marc

Copyright © 2022 ALK
Designed by buzzify